ประเพณีและวัฒนธรรม      อำเภอโพธาราม     จังหวัดราชบุรี


                งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
                งานประเพณีแข่งขันเรือยาว  ตำบลเจ็ดเสมียน  ได้กำหนดมีขึ้นพร้อมงานประเพณีแห่ดอกไม้ของตำบลเจ็ดเสมียนโดยใช้สถานที่แข่งขันบริเวณ ท่าน้ำหน้าวัดเจ็ดเสมียน การแข่งขันกไหนดฝีผายประจำเรือตั้งแต่ 23 ฝีพายและ 30 ฝีพาย เรือที่มาแข่งขันจากตำบลใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบต่อไป
              
     
                   งานปรเพณีก่อพระเจดีย์ทราย

                   งานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายของตำบลเจ็ดเสมียน  ชาวบ้านจำนำทรายแม่น้ำแม่กลองขึ้นมาก่อเป็นรูปเจดีย์บ้าง รูปปั้นต่างๆบ้างอย่างสวยงาม  แล้วประดับประดาด้วยดอกไมให้สวยงาม เพื่อเป็รการสืบสานประเพณีสืบต่อไป
 
             ประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ ตำบลเจ็ดเสมียน
              งานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ มีความเป็นมามากกว่า 100  ปี  ในอดีตหลังจากที่ชาวบ้านได้หายเหน็ดเหนื่อยจากการทำนา ในเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านจะช่วยกันขนทรายจากแม่น้ำมาก่อพระทราย  แล้วเก็บดอกไม้มาเพื่อประดับประดาและตกแต่งเกวียนและขบวนแห่  ส่วนดอกไม้ที่เหลือก็จะนำไปสักการะกองผ้าป่าและนำไปปักที่กองพระทราย
             สำหรับในปีนี้ได้จัดขบวนรถบุปผชาติที่สวยงามตระการตาประมาณ20 กว่าขบวน การประกวดธิดาดอกไม้ การประกวดนางงามงอมหัวไชโป้ว มหกรรมอาหารอร่อยมีมหรสพสมโภชน์ ตลอดทั้ง 3 คืน คือ วงดนตรีลูกทุ่ง ตลก ภาพยนต์ และยังมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มแม่น้ำแม่กลองและการแข่งขันเจ็ตสกี