ถ้ำน้ำ

         ถ้ำน้ำ เป็นถ้ำน้ำขนาดใหญ่อยู่ที่ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม มีความแปลกว่าถ้ำอื่นๆ คือภายในถ้ำนอกจาก
จะมีทางเดินที่ถูกจัดไว้เป็นอย่างดีแล้วยังมีลำธารไหลผ่านมาออกมาจากโพรงถ้ำ สายน้ำจากโพรงถ้ำช่วยเพิ่มความตื่นเต้น
ให้กับผู้มาเที่ยวชม เพราะว่ามีฝูงปลานานาชนิดแหวกว่ายไปมา การเข้าชมถ้ำแห่งนี้ นับจากตัวเมืองราชบุรีไปตามเส้นทาง
เขางู-เบิกไพร ประมาณ 20 กิโลเมตร จะมีทางสี่แยกที่ชาวบ้านเรียกวาสี่แยกหัวรอ จากนั้นเลี้ยวซ้ายมือ มีป้ายบอกว่า "วัดถ้ำน้ำ"
แวะเข้าไปเพียง 500 เมตร