ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2555


ที่
ชื่อกลุ่ม
ที่ตั้ง
กิจกรรม
1
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านฆ้อง
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฆ้อง - ไข่เค็ม
2
กลุ้มแม่บ้านเกษตรรกรนางแก้ว
หมู่ที่ 4 ตำบลนางแก้ว
-ดอกไม้ประดิษฐ์
- กล้วยฉาบ
3
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางโตนด
หมู่ที่ 3 ตำบลบางโตนด
- น้ำพริกต่างๆ
- ข้าวสารบรรจุถุง
- แชมพูสมุนไพร
- น้ำยาล้างจาน
4
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองใยบัว
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกวาง
- น้ำพริกแกง
5
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนโพธิ์
หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์
- หน่อไม้ฝรั่ง
6
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกำแพงพัฒนา
หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์
- เบาะ , หมอน
- ขนมทองม้วน
- มะม่วงแช่อิ่ม
- ขนมตามเทศกาล
7
กลุ่มแม่บ้านเกษตรเขาตองพัฒนา
หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชะงุ้ม
- น้ำพริกแกง
8
กลุ่มมแม่บ้านเกษตรหนองโพ
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโพ
- ชาใบหม่อน
- หมูหวาน
- กุนเชียง
9
กลุ่มแม่บ้านเกษตรขนานพลอย
หมู่ที่ 5 ตำบลเตาปูน
- ขนมต่างๆ
10
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระเพ็ชรร่วมใจ
หมู่ที่ 4 ตำบลเตาปูน
- น้ำพริกแกง
11
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนแฉลบ
หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชุมพล
- น้ำพริกแกง
12
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกวาง
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกวาง
- น้ำพริกต่างๆ
13
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองรีร่วมใจพัฒนา
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเลือก
- ลูกประคบสมุนไพร
- ขนมกระยาสาทร
- ขนมเบเกอรรี่
14
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจ็ดเสมียน
หมู่ที่ 3 ตำบลเจ็ดเสมียน
- ผักกวาดหวาน , เค็ม
15
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโรงหีบ
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์
- กระเทียมดอง
- แคบหมู
16
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลือก
- น้ำนมข้าวโพด
- ผ้าบาร์ติก
17
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ร่วมใจ
หมู่ที่ 4 ตำบลคลองตาคต
- ขนมดอกจอก
- น้ำพริกแกง