ราชบุรีี
เมืองแห่งพระราชา

       จังหวัด  "ราชบุรี"  มีความหมายถึง  การเป็นเมืองของพระราชา  ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดราชบุรี  มีพระมหากษัตริย์  ที่ได้รับการถวายราชสดุดี เป็นมหาราช  ที่เสด็็จพระราชดำเนินจังหวัดราชบุรี  ถึง 5 พระองค์  คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด้จพระปิยมหาราช   และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน

 
แผนที่แสดงสถานที่ที่น่าสนใจ จังหวัดราชบุรี

 
 
ตราประจำจังหวัดราชบุรี
ธงประจำจังหวัดราชบุรี

สีประจำจังหวัดราชบุร


คำขวัญของจังหวัดราชบุร
คนสวยโพธาราม  คนงามบ้านโป่ง  เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม  ตลาดน้ำดำเนิน  เพลินค้างคาวร้อยล้าน  ย่านยี่สกปลาดี


ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกกัลปพฤกษ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด
ต้นโมกมัน
ปลาประจำจังหวัด
ปลายี่สกไทย