ถ้ำสาริกา  


                 การแหล่งท่องเที่ยว         เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีลักษณะที่เป็นถ้ำสวยงาม
                                                            มีหินย้อยที่สวยงาม
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป


                 เวลาที่เปิด-ปิด    เปิดให้เที่ยวชมได้ตลอดเวลา

                 ที่ตั้ง       ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่ 7   ตำบลธรรมเสน   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี
                  เส้นทางการไปสถานที่ท่องเที่ยว    ใช้เส้นทางเขางู-เบิกไพร เมื่อเดินทางมาถึงตู้ยามที่พักสายตรวจธรรมเสน
                                                                               ให้เลี้ยวใช้เส้นทางตรงเขาไป