ประวัติวัดหนองโพ

          วัดหนองโพ ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ที่ 9  ตำบลหนองโพ   อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  เริ่มก่อตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2349  มีเนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน เป็นวัดเก่ามีอายุเกือบ 200 ปี วัดหนองโพเดิมชื่อ "วัดหนองแขม" คนรุ่นเก่าเล่าขานกันต่อมาว่า  ทำเลที่ตั้งวัดอยู่ชายทุ่งนาใกล้หนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่  มีป่าแขมขึ้นหนาแน่น  เมื่อตั้งวัดเสร็จแล้วจึงเรียกชื่อว่า "วัดหนองแขม"  ปัจจุบันหนองน้ำแห่งนี้ได้ตื้นเขินแปรสภาพกลายเป็นท้องนาไปหมดแล้ว  ในปี พ.ศ. 2489  ได้รับอนุญาตจากทางราชการเปลี่ยนชื่อจาก วัดหนองแขม เป็น "วัดหนองโพ"  ให้สอดคล้องกับชื่อของตำบลที่ตั้งวัด  และวัดหนองโพเป็นวัดเดียวในตำบลหนองโพ สืบเนื่องจากวัดหนองโพมีอายุครบ 200 ปีและหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปประจำวัด  อยู่คู่กับวัดหนองโพมาโดยตลอดตั้งแต่สร้างวัดมา โดยลักษณะองค์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว เท่าองค์จริง ลายจีวรดอกพิกุล โดยเชื่อว่าเป็นพระรัตนหรือเป็นพระรุ่นช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์  ที่ชาวบ้านตำบลหนองโพนับถือและได้กล่าวขวัญเล่าลือสืบกันมา โดยเฉพาะเรื่องของการห้าม  ฟ้า  ดิน  อากาศ  หรือเรื่องขอพรต่างๆก็จะได้สมประสงค์ สิ่งที่องค์หลวงพ่อดำชอบ คือ ประทัด พวงมาลัย  และภาพยนตร์  เป็นต้น

 
 
 

 การเดินทาง

           ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)  ผ่านจังหวัดนครปฐมเข้าสู่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  สังเกตทางด้านซ้ายมือจะพบสหกรณ์โคนมหนองโพจากนั้นไปอีกประมาณ 500 เมตร  จะพบวัดหนองโพอยู่ทางซ้ายมือ