วนอุทยานเขาน้อย         ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านหนองกระทิง ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีลักษณะเป็นภูเขามีป่าล้อมรอบ ภายในมีถ้ำสวยงาม ภายนอกประดับประดาไปด้วยก้อนหินสวยงาม ทางกรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว