ลากฆ้อน


             เป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำจืด ใช้วัสดุท้องถิ่นทำเครื่องมือ ประกอบไปด้วย
ไม้สะแกหรือไม้ที่จมน้ำ ยาวประมาณ 1 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร
จำนวน 10 - 16 ท่อน ใช้เชือกผูกหัวไม้ติดกัน

            วิธีการใช้  ให้คนลากด้านหัวท้ายเป็นรูปครึ่งวงกลมในหนองน้ำ
เมื่อปลากระทบท่อนไม้ จะฝังตัวลงในดินเลน ทำให้มีฟองอากาศขึ้นให้เห็นบนผิวน้ำ
คนสุ่มก็เดินตามลูกฆ้อน จะสุ่มตรงจุดที่มีฟองอากาศขึ้นและใช้มือลงจับปลาในสุ่ม

            ระดับน้ำในหนองน้ำที่ลากฆ้อน ควรลึกไม่เกิน 1.5 เมตรหรือระดับคอคน

หากเกษตรกรท่านใดสนใจภูมิปัญญาลากฆ้อนสามารถติกต่อได้ที่
นายสนั่น เฮงเส็ง บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 4  ตำบลชำแระ   อำเภอ
โพธาราม   จังหวัดราชบุรี  70120