หมวกครอบหน่อไม้ฝรั่ง

จุดเด่นของภูมิปัญญา
        เป็นการรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  ให้อยู่ในเกรดที่บริษััทต้องการ

รายละเอียดของภูมิปัญญา
        ใช้พลาสติกใสที่มีความหนาอพอสมควร นำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 8x8 เซนติเมตร
นำมาม้วนเป็นรูปกรวย ปากของกรวยให้มีความกว้างขนาด 2 เซนติเมตร

วิธีการใช้
       นำหมวกพลาสติกที่ได้ไปครอบหน่อไม้ฝรั่งที่เริ่มโพล่จากพื้นดิน ป้องกันหน่อไม้ฝรั่งบาน
ทำให้ขายได้ราคาตามเกรดของบริษัท


หากเกษตรท่านใดสนใจภูมิปัญญานี้สามารถติดต่อได้ที่
นางสาวกิ่มยิ้น  ภู่ฉุน  บ้านเลขที่ 57  หมู่ที่ 4 ตำบลสร้อยฟ้า  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120

วิธีการครอบหมวกหน่อไม้ฝรั้ง
หมวกครอบหน่อไม้ฝรั่ง