ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ


จุดเด่นของภูมิปัญญา
ลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัยจากสารพิษ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ปรับปรุงบำรุงดิน

วัสดุการผลิต
หอยเชอรี่ 30 กก.
ขี้ปลา  30 กก.
มะม่วงสุกหล่น 30 กก.
กากน้ำตาล 30 กก.
น้ำสะอาด 30 ลิตร
สารเร่ง พ.ด.2 จำนวน 1 ซอง


วิธีการใช้
ฉีดผ่ีนทางใบ ใช้น้ำหมัก 10 -20 cc./น้ำ 20 ลิตร
ราดโคนต้นไม้      ใช้น้ำหมัก 1 ลิตร/น้ำ 10 ลิตร


หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่
นายกมล กลิ่นขจร บ้านเลขที่ 20 หมู่ีที่ 5
ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
หรือ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าชุมพล