จิตรกรรมฝาฝนัง  วัดคงคาราม      จิตรกรรมฝาฝนัง วัดคงคาราม
         ตั้งอยู่ที่ี่ตำบลคลองตาคต   อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตามทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 22 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3080 อีก 1 กิโลเมตร เป็นวัดมอญ สร้างขึ้นโดยพระยามอญ มีอายุกว่า 200 ปี แต่เดินเรียก "วัดกลาง" หรือ  "เภี้ยโต้" รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดคงคาราม ประกอบด้วยพระอุโบสถ มีเจดีย์ทรงรามัญ 7 องค์รายรอบ ภายในอุโบสถมีพระประธานแกนนำทำด้วยศิลาแลงและปิดทองฐานชุกชีทำเป็นบัวคว่ำบัวหงาย และภาพกิตรกรรมฝาฝนังฝีมือละเอียดอ่อน ภาพแต่ภาพเหมือนถ่ายทอดจากคนที่แบบชีวิตจริง เขียนขึ้นในสมันรัตนโกสินทร์ เป็นภาพพุทธประวัติตอนต่างๆ ที่หาชมยาก นอกจากนี้ยีงมีกุฏิเรือนไทย 9 ห้อง สร้างในสมัยธนบุรี ปัจจุบันวัดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รวบรวมวัตถุเก่าแก่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา      โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.อัตราการเข้าชม ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ราคา 10 บาท

         การเดินทาง
         รถประจำทาง จากกรุงเทพฯ นั้งรถมาลงที่สถานีขนส่งสายใต้ กรุงเทพ -โพธาราม มาลงที่หน้าไปรษณีย์โพธาราม แล้วนั้งรถจัตรยานยนต์รับจ้างมาลงที่หน้าวัดคงคาราม